Để phòng chống COVID-19 Xin quý khách vui lòng thực hiện những yêu cầu sau đây:

1. Chỉ  đi cùng với những người trong gia đình, những người bạn bè thân thiết và đến ít người.
2. Liên  lạc với quán trước nếu đi qua 4 người.
3. Trong quán, ngoài khi ăn thì hãy đeo khẩu trang.

Toàn bộ thực đơn của quán đều có thể đem về được.
Xin quý khách đặt sớm,mang  về ăn thong thả tại nhà.


Thực đơn Tiếng Việt → HERE
Đồ mang về Tiếng Việt → HERE