Có gì không hiểu hoặc thắc mắc gì thì xin vui lòng liên lạc với quán qua mail,fb hoặc điện thoại.

=====================
Số điện thoại: 0288-25-6570
E-mail: aodai.nikko@gmail.com
Facebook Message: facebook.com/aodai.nikko/
=====================

<Chú ý>
*Vào ngày nghỉ quán thường không bắt được điện thoại.
*Trong trường hợp liên lạc qua mail hoặc fb, hãy cho biết tên và số điện thoại. Quán sẽ trả lời quý khách vào thời gian sớm nhất, tuy nhiên nếu quá hai ngày không thấy quán liên lạc lại thì xin vui lòng liên lạc lại cho quán một lần nữa.